Ultima actualizare: Mai 2020
INTRODUCERE

Politica de Confidentialitate are ca scop informarea utilizatorilor („Utilizatorii”) site-ului www.rai-creative.com („Site-ul”) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si drepturile de care beneficiaza in legatura cu aceasta prelucrare. 

Intreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale in conformitate cu principiile stabilite prin legislatia privind protectia datelor aplicabila in Romania, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

DEFINITII

Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Persoana vizata este o persoana fizica identificata sau identificabila pe baza diverselor date cu caracter personal prelucrate.

Operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul dvs. de date cu caracter personal este: RT Creation SRL, societate cu raspundere limitata, organizata si functionand in baza legilor din Romania cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 111, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/16618/2019 si avand Cod Unic de Inregistrare 41986370, (“Societatea”).

CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM
1.Daca sunteti client

Prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume si prenume;
 • nume companie (optional);
 • adresa de facturare;
 • adresa de livrare (adresa, localitate, judet, tara, cod postal);
 • telefon;
 • adresa de e-mail;
 • optiunea cu privire la modalitatea de plata a produselor comandate. In cazul in care modalitatea de plata aleasa de Utilizator este “Plata online prin card (Visa / Maestro / Mastercard)”, in vederea procesarii tranzactiei de catre procesatorul autorizat de banca colaboratoare, Utilizatorului i se vor solicita datele de identificare ale cardului cu care va efectua plata: numar card, data de expirare, nume posesor card, cod de securitate CVV.
 • orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul Site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.
2. Daca sunteti vizitator (utilizator) al Site-ului

Pentru citirea informatiilor existente pe site nu este necesara oferirea datelor personale.

Totusi, in scopul exploatarii tehnice a portalului, colectam ora si data accesarii site-ului Internet si adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet.

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati conform sectiunii de contact, in masura in care va exprimati dorinta sa ne contactati in acest fel, respectiv prin e-mail.

3. Daca sunteti reprezentant sau persoana de contact al furnizorilor sau partenerilor nostri de afaceri

Colectam numele, prenumele, functia, precum si orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanti.

SCOPUL SI TEMEIUL PRELUCRARII 
1.Daca sunteti client
 • Scop: pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dvs. si Societate, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop este necesara pentru executarea contractului cu dvs., definit in cuprinsul Termeni si Conditii. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dvs. si Societate.

 • Scop: pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Societatii in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Temei: prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Societatii.

Furnizarea datelor dvs. in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Societatii de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

2. Daca sunteti vizitator (utilizator) al Site-ului

Scop: monitorizarea traficului in vederea identificarii erorilor si/sau orice alta disfunctionalitate a Site-ului.

Temei: ne bazam aceasta activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim si anume punerea la dispozitia dvs. a unui site complet functional prin repararea oricarei erori, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului.

3. Daca sunteti reprezentant sau persoana de contact al furnizorilor sau partenerilor nostri de afaceri

Scop: derularea relatiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii nostri de afaceri.

Temei: prelucrarea datelor pentru acest scop este necesara pentru executarea unui contract.

4. Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa datele dvs. in contextul diverselor motive juridice, astfel:

Scop: in anumite cazuri, trebuie sa prelucram informatiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamatiile, pentru investigatiile si respectarea reglementarilor legale aplicabile, pentru a pune in aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitarilor din partea organelor publice in masura in care aceste solicitari indeplinesc conditiile impuse de lege.

Temei: motivele prelucrarii pot fi reprezentate de (1) obligatia legala (in cazul in care avem obligatia legala de a divulga anumite date cu caracter personal autoritatilor publice) sau (2) de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute si/sau reclamatii.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea poate dezvalui datele dvs. catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Societatea in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile si entitati publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • Furnizori IT – pentru administrarea Site-ului; pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • Firme de curierat;
 • Departament de contabilitate intern sau externalizat;
 • Atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

Confidentialitatea datelor dvs. este importanta pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale in conformitate cu cele de mai sus se realizeaza numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea destinatarilor, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii se face conform legislatiei in vigoare si politicilor aplicabile. In orice caz, de fiecare data vom transmite catre destinatari doar informatiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

FURNIZAREA DE CATRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Daca ne furnizati datele personale ale altor persoane fizice, va rugam sa le comunicati inainte de aceasta dezvaluire si modalitatea in care acestea urmeaza a fi prelucrate, asa cum este descris in aceasta Politica de Confidentialitate.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale sunt pastrate pe toata perioada realizarii scopurilor detaliate in prezenta Politica de Confidentialitate.

Revizuim constant necesitatea pastrarii datelor dvs. personale, iar in masura in care prelucrarea nu mai este necesara si nu exista obligativitatea impusa de lege de a pastra datele dvs. personale, vom sterge/distruge informatiile dvs. personale cat mai curand posibil si intr-un mod in care sa nu mai poata fi recuperate sau reconstituite. 

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina Societatii (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

In calitate de persoana vizata beneficiati de urmatoarele drepturi prevazute de GDPR:

Dreptul la informare: respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Societate, conform celor descrise in prezentul document (art. 13 din GDPR);

Dreptul de acces: ne puteti solicita (i) o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si informatii cu privire la acestea, precum si (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le detinem (art. 15 din GDPR);

Dreptul la rectificare: ne puteti informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteti cere sa corectam datele personale pe care le detinem despre dvs. (art. 16 din GDPR);

Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): in anumite situatii (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ati exercitat dreptul la opozitie sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe baza de consimtamant si v-ati retras consimtamantul), ne puteti cere sa stergem datele personale pe care le detinem despre dvs. (art. 17 din GDPR);

Dreptul de a restrictiona prelucrarea: in anumite situatii (ca de exemplu cazul in care este contestati exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrarii), ne puteti cere sa restrictionam prelucrarea datelor dvs. pentru o anumita perioada (art. 18 din GDPR);

Dreptul la portabilitatea datelor: sa ne solicitati sa va trimitem datele dvs. personale unei terte parti sau direct catre dvs. (art. 20 din GDPR);

Dreptul la opozitie: in anumite situatii (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteti solicita sa nu mai prelucram datele dvs. (art. 21 din GDPR);In cazul in care folosim datele dvs. personale pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul sa retrageti acest consimtamant in orice moment. In aceasta situatie, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu exceptia cazului in care o dispozitie legala ne obliga la pastrarea si arhivarea acestora. In orice caz, va vom informa daca exista o astfel de prevedere legala si o vom indica in mod expres.

SIGURANTA DATELOR DUMNEAVOASTRA

Tratam securitatea dvs. personala cu seriozitate, de aceea, luam importante masuri de securitate, necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat la date sau modificarii, dezvaluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, pastrare si procesare de date si ale masurilor de securitate, de asemenea, masuri fizice de securitate pentru protectia impotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocam datele personale. Solicitam si furnizorilor nostri de servicii precum si partenerilor de afaceri sa intreprinda toate masurile necesare in vederea protectiei impotriva accesului neautorizat la date sau modificarii, dezvaluirii ori distrugerii neautorizate de date

INTREBARI SAU RECLAMATII

Daca aveti intrebari sau preocupari legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau daca doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile mentionate mai sus, sunteti binevenit(a) sa ne contactati trimitand un e-mail la urmatoarea adresa: contact@rai-creative.com, iar noi va vom raspunde in cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

In masura in care nu sunteti satisfacut cu modalitatea in care v-a fost solutionata cererea sau daca Utilizatorul apreciaza in mod justificat ca prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuata cu incalcarea GDPR, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

MODIFICARI ALE POLITICII

Aceasta Politica de Confidentialitate se poate modifica in conformitate cu schimbarile legislatiei privind politica datelor sau in baza unor modificari ale serviciilor noastre sau ale modalitatii de organizare. Daca vom efectua modificari semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor si libertatilor dvs. (de exemplu, atunci cand vom incepe prelucrarea datelor dvs. personale in alte scopuri decat cele specificate mai sus), va vom informa/contacta inainte de a incepe aceasta prelucrare.